Compleet fertiliteitsonderzoek

Compleet fertiliteitsonderzoek

Dit fertiliteitsonderzoek is een diagnoseproces gefocust op de persoonlijke situatie van elke vrouw of stel met een kinderwens. De basis onderzoeken zijn meestal:

  • Ovariële reserve status
  • Cyclusmonitoring
  • Zaadcelanalyse
  • Onderzoek vrouwelijke geslachtsorganen

Onvruchtbaarheid, huidige situatie

Ondanks het feit dat 25-35% van de gevallen van onvruchtbaarheid zijn veroorzaakt door een mannelijke factor, is de leeftijd van de wensmoeder de hoofdreden voor het toenemend aantal gevallen van onvruchtbaarheid. Menselijke vruchtbaarheid verandert in de loop der tijd, in die zin dat sterk bepaald wordt door de leeftijd van de vrouw. De vruchtbaarheid van de vrouw is maximaaltussen de leeftijd van 20 en 30 jaar. Vanaf dit moment wordt de voortplantingscapaciteit van vrouwen geleidelijk minder, en dit wordt meer evident vanaf 35 jaar, en zelfs nog meer na 38 jaar.