Pre-implantatie genetische screening (PGS)

Pre-implantatie genetische screening (PGS)

PGS, Pre-implantatie genetische screening: middels deze diagnosetechniek kunnen we de genetische kenmerken van het embryo onderzoeken, om uiteindelijk genetisch gezonde embryo’s te kunnen selecteren en terugplaatsen.

PGD, Pre-implantatie genetische diagnose: we gebruiken deze techniek in specifieke gevallen, wanneer we gericht zoeken naar een bepaalde erfelijk genetisch afwijking, die van tevoren bekend is.

In welke gevallen is PGD nodig?

  • Patiënten die lijden aan, of gezonde dragers zijn, van geërfde gen mutaties (monogenetische afwijkingen), en het risico lopen om deze over te dragen aan hun ongeboren kinderen.
  • Patiënten die drager zijn van chromosoomafwijkingen en het risico lopen om deze te overdragen aan hun ongeboren kinderen.
  • Patiënten met hoger risico op genetische afwijkingen in hun ei- en zaadcellen, waardoor er ook genetisch afwijkende embryo’s kunnen ontstaan.